Archieven

Als archiefbewaarplaatsen kennen we in België vooral de rijksarchieven en
de provincie-, gemeente- en stadsarchieven. Deze instellingen bewaren in
eerste instantie overheidsarchieven. Daarnaast kunnen particuliere instellingen
of personen archief schenken. Vanuit een lange traditie kwamen talrijke
bedrijfsarchieven in het bezit van vooral de rijksarchieven. Het gaat daarbij
om documenten van zowel nog bestaande als stopgezette ondernemingen.
Ten tweede kwam heel wat bedrijfsarchivalisch materiaal terecht in verschillende
instellingen die vanuit hun onderzoekstaak archieven opnemen. Daarbij
denken we aan universitaire instellingen, door de overheid gesubsidieerde
archief-, onderzoek- en documentatiecentra, musea, historische instituten,
geschied- en oudheidkundige kringen en industrieel-archeologische verenigingen.

 

Good practices

  • good practice 1
  • good practice 2
  • good practice 3

Literatuur

  • referentie 1
  • referentie 2
  • referentie 3

Leave a Reply